Buku K13

SMP Negeri 5 Leihitu memang pada Tahun Pelajaran 2016/2017 silam telah menjalankan Kurikulum 2013. Pelaksanaannya ada...